Organisatie

BliNg begeleiding is een kleinschalige en persoonlijke organisatie die is opgericht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen met verschillende soorten zorgvragen. Dit doet BliNg begeleiding door deze mensen vanuit persoonlijke normen en waarden ondersteuning te bieden bij het realiseren van hun wensen en behoeften. BliNg begeleiding is een open, toegankelijke organisatie met een platte organisatiestructuur. Hier is bewust voor gekozen; zo kan er dichtbij of naast de klant worden gestaan. BliNg begeleiding streeft namelijk zoveel mogelijk naar maatwerk-oplossingen, hierbij staat persoonlijker werken centraal.

De functie van BliNg begeleiding is het begeleiden mensen in de setting van actieve dagbesteding. Middels begeleiding individueel wordt ondersteuning geboden in de (t)huissituatie, voor het verwerven en behouden van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Zo krijgen de mensen weer grip over hun eigen leven.

 

Visie

BliNg begeleiding is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. We dragen bij aan een zo goed en prettig mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Volgens ons bestaat dat uit:

 • een plek hebben waar je je veilig voelt;
 • zo veel mogelijk regie over je eigen leven;
 • leven in contact met anderen;
 • je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving; 
 • om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt. 

 

Onze zorg

BliNg wil er zijn voor mensen die kwetsbaar zijn en het niet vanzelfsprekend is om deel te nemen aan de maatschappij. BliNg biedt activering en begeleiding in een veilige en prettige werkomgeving. BliNg biedt dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een WMO en WLZ-indicatie middels een PGB. Ook biedt BliNg trajecten rondom vrijetijdsbesteding en arbeidsparticipatie aan. Bij BliNg kan men met verschillende ondersteuningsvragen en indicaties terecht.

BliNg begeleiding biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen in verschillende levensfasen. Bijvoorbeeld, jongvolwassenen bij het op zichzelf wonen, of een volwassene met een praktische hulpvraag of een oudere die gezelschap zoekt bij het uitoefenen van een hobby. Tevens bieden we ondersteuning bij het structureren van iemands dag of om te helpen een dagbesteding te zoeken.

BliNg begeleiding biedt begeleiding individueel en begeleiding groep aan. Elke zorgvraag wordt opgepakt, voor een paar uur, een dagdeel of een dag. Dit noemen we ook wel zorg op maat.

Bij BliNg begeleiding wordt zorg op maat via het Persoonsgebonden budget (PGB) ingekocht door de klant. Dit kan zowel voor begeleiding groep als begeleiding individueel. Hierbij is het van belang dat de klant zorg/ondersteuningsbehoefte heeft die:

 • vooraf niet goed is in te plannen;
 • op ongebruikelijke tijden geleverd dient te worden;
 • op veel korte momenten van de dag geboden dient te worden;
 • op verschillende locaties geleverd dient te worden;
 • op afroep georganiseerd dient te worden;
 • geboden wordt door een vaste dienstverlener vanwege de aard van de beperking;
 • vanwege godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond niet bij een andere zorgaanbieder terecht kan.

Het PGB wordt middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigd.

 

Traject starten

Na het maken van een afspraak volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding en maken we afspraken over hoe we verder gaan. Klanten hebben de mogelijkheid om op proef mee te draaien om te kijken of het werk/begeleiding bij hen past en ook om te kijken of de klant bij BliNg past. We maken daarna vervolgafspraken en gaan de administratie rond de indicatie in gang zetten.

Samen met de klant spreekt BliNg begeleiding de belangrijke afspraken en gewenste zorgmomenten af, deze worden vastgelegd in de zorgovereenkomst. Wanneer deze zorgovereenkomst is beoordeeld en goedgekeurd door de SVB en/of het zorgkantoor/gemeente wordt de zorg/ondersteuning verleent aan de klant.

De begeleiding start met een intake gesprek, hierin worden belangrijke gegevens van de klant besproken en vastgelegd. Daarna kan de begeleiding starten, hierbij worden begeleidingsafspraken en de hulpvraag van de klant vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt minimaal drie maal per kalenderjaar geëvalueerd en indien nodig eens in het kwartaal.

Interesse in de dienstverlening van BliNg?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Fout: Contact formulier niet gevonden.